E: info@reclamehaaglanden.nl

T: 070-3913913

Werkwijze

Aan de Koperwerf 27 wordt het drukwerk Centraal aangeleverd voor de verspreiding. Vanuit deze locatie zorgen wij dat het drukwerk gereed gemaakt wordt voor verspreiding. Bij gereed maken kun je denken aan handelingen zoals afwegen, insteken en op route zetten voor transport.

Vervolgens gaan onze chauffeurs het drukwerk bij de bezorgers thuis brengen. Dit is vooral prettig vanwege de binding met onze bezorgers. Wij zien onze bezorgers 2 x per week door het afleveren van het drukwerk. Op deze wijze blijven wij betrokken bij onze bezorgers en bij de verspreiding.

Vanaf kantoor wordt de kwaliteit van de verspreiding bewaakt. Op de afdeling kwaliteitbeheer worden dagelijks telefonisch controles gehouden. Dit gebeurt preventief om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Daarnaast worden de wijken waar klachtmeldingen zijn ook telefonisch gecontroleerd en extra bewaakt. Eventueel kan besloten worden ėėn van onze inspecteurs in te schakelen indien een telefonische controle niet voldoende helderheid biedt. Naar aanleiding van de resultaten van deze controles en inspecties worden passende maatregelen getroffen.

Door deze werkwijze te hanteren kunnen wij een zeer hoge verspreid kwaliteit behalen en garanderen.

Kwaliteit